Förförelse

För flickors lika villkor

Tjejer vill gifta sig har kyrkans

I Bangladesh gifter sig 18 procent av alla tjejer innan 15 års ålder. Men med stöd från en ungdomsgrupp har Rumpa Jannatul Rupa övertygat sin mamma om att inte gifta bort henne. Hon planerar nu att läsa på universitetet. Rumpa har övertygat sin mamma att inte gifta bort henne. Nu hoppas hon få ett stipendium för att kunna plugga vidare. Sextonåriga Rumpa Jannatul Rupa är en av många ungdomar i Chilmari Upazila, i norra Bangladesh, som står upp för sina rättigheter. Även tidigare förstod hon en hel del om konsekvenser av barnäktenskap, men genom en ungdomsgrupp har hon fått ännu mer kunskap. I ungdomsgruppen har hon dessutom lärt sig om globala konventioner om flickors och kvinnors rättigheter. Nu har hon övertygat sin mamma om att hon inte ska bli bortgift.

Fotboll och cykling för tjejer bryter mot normen

När Halimas pappa berättade att han hade börjat planerat hennes bröllop, vägrade tolvåringen bestämt. Nu vill han gifta dän mig med tvång, men jag vill inte gifta mig, säger Halima, vars far ber CNN att inte förlägga familjens efternamn. Barnäktenskap är djupt förankrat i Jemen, en symbol för förlamande fattigdom och en djupt konservativ kultur. Det tre år långa inbördeskriget inom landet har bara förvärrat problemet.

Många hinder för flickors utbildning

Telefontider givarservice: Måndag—torsdag Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika förutsättning. Plan International arbetar för att all barn ska få leva ett odla bra liv som möjligt.

Varför är det viktigt att satsa på flickor?

Ni har alltid rätt att säga icke till giftermål om du inte vill gifta dig. Att hota eller forcera någon med våld att gifta sig är olagligt. De två som gifter sig måste båda vara med bred bröllopet och ge sitt samtycke mot att gifta sig. Svenska myndigheter kan vägra att erkänna ett utländskt gifte som ingåtts under tvång. Men inneha man redan gift sig är det ofta svårt att bevisa i rätt att det skedde under tvång. Eftersom är det viktigt att säga ifrån innan och att komma ihåg att man då har lagen på sin sida. Från och med den 1 juli gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott införs i brottsbalken. Vidare avskaffas möjligheten förut barn att få dispens att viga sig.

Sekundär meny

När du använder unicef. Många flickor inom världen, framför allt i låg­inkomst­länder, promenerar ett svårt liv till mötes. Allaredan innan de föds är flickor­na ideligen dis­krimi­nerade och orätt­visorna fort­sätter sedan förut många genom hela livet.

Leave a Reply