Förförelse

Advancing the world of health

Girl söker men i påskdating

Läs mer information på engelska. Läs mer Eng. Läs mer.

Välj språk

Inom samband med lanseringen av Stärkta bibliotek-satsningen presenterar Kultwatch en granskning som fokuserar på  strukturer och representationen hos dom svenska biblioteken. Vilka samhällsgrupper får fånga plats bland bibliotekspersonalen — och hurdan påverkar det allt från bokinköp, mot policyarbete, till bemötande? Den enskilt dyraste kulturpolitiska reformen regeringen lanserade under den förra mandatperioden är satsningen på Stärkta bibliotek , med miljoner kronor försåvitt året som fördelas via Kulturrådet. Det är en enorm satsning. Tre gånger dyrare, till exempel, än den uppmärksammade fria entrén på de statliga muséerna. Ändå är det en reform tillsammans en märklig avsaknad av tydlig uppdragsformulering och riktning. Det finns inget nytt officiellt styrdokument. Den enda föreskriften Kulturrådet har fått är att fördela pengarna utifrån Förordningen om statsbidrag till folkbibliotek. Den har visserligen uppdaterats med ett ny version under våren, men den har snarare blivit mindre detaljerad.

Ökad säkerhet

Powering Tomorrow, Today. Låt oss tillsammans tackla det som ligger framför oss. Besök our local site for more fakta and offerings for your country.

Top-Rated Images

Vilka samhällsgrupper får ta plats bland bibliotekspersonalen — och hur påverkar det allting från bokinköp, till policyarbete, till bemötande? Den enskilt dyraste kulturpolitiska reformen regeringen lanserade under den förra mandatperioden är satsningen på Stärkta bibliotekmed miljoner kronor om året som fördelas via Kulturrådet. Det är en enorm satsning. Tre gånger dyrare, till exempel, än den uppmärksammade fria entrén på de statliga muséerna. Ändå är det en reform med en märklig avsaknad av begriplig uppdragsformulering och riktning. Det finns ingenting nytt officiellt styrdokument.

Leave a Reply