Förförelse

Fakta asyl & integration

Ensamstående kvinnor i lesbiska

Svenskt och europeiskt material ligger blandat men inom  omrÃ¥dena Asylpolitik, Mottagandessystem och Integration finns möjlighet till fördjupning inom Sverige eller EU. Nedan listas kontinuerligt de senaste aktualiteterna och nyheterna som berör bÃ¥de det svenska och det europeiska asyl- och integrationsomrÃ¥det. I vänstermenyn Ã¥terfinns inom respektive omrÃ¥de aktualiteter som specifikt berör detta. Även om det är Ã¥tskilliga Ã¥r sedan Delors avgick som ordförandeär det under hans ledning som mÃ¥nga av de viktigaste grundstenarna i det europeiska bygget kunde läggas. Intervjun gjordes redan i september för den tyska tidskriften Mittelweg 36men har i mÃ¥nga stycken idag en ännu större aktualitet. Den publicerades nyligen ocksÃ¥ i den utmärkta nättidskriften Eurozine. Delors hävdar med emfas att de europeiska värdena - som har sin grund i bl a den judiskt-kristna traditionen, romersk lag och den franska revolutionen - är unika och mÃ¥ste vara ledstjärna för det framtida EU. I modern tid förvaltas dessa värden i tvÃ¥ för Europa centrala politiska rörelser: den socialdemokratiska och den kristdemokratiska.

Inläggsnavigering

Invigt juni Rosens röda matta: Landskaps­ arkitekt Anders Dahlbäck. Invigt september Styrgrupp: Gatukontoret genom Agneta Sallhed Canneroth, stadsmil­ jöavdelningen; Maria Isling­Sundell, drift­ samt underhållsavdelningen och trafikavdelningen; Maria Brodde Makri, trafikavdelningen. Miljöförvaltningen genom Lena Eriksson, hållbarhetsstrateg, avdel­ ningen för konsumtion och livsstil. Gatukontoret trafikavdelningen genom Peter Håkansson, trafik­ planerare. Miljöförvaltningen genom Moa Björnson, processledare, avdel­ ningen för konsumtion och livsstil. Gemenskapsatt lyfta en segregerad stadsdel.

Notiser Fakta asyl & integration

Din kompis Godot En del konstverk behöver sekler för att bli klassiker. Ett del blir det på en passage. Samuel Becketts pjäs I väntan på Godotär sidor lång på originalspråket. Om denna text har det skrivits tusentals sidor. Och här följer en till… promenerar den irländske författaren Samuel Beckett cirka i Paris med en inte avklarad pjäs till olika teatrar, bland övrigt till den lilla teatern Babylon såsom bara funnits något år och spelat Strindberg. Där arbetade skådespelaren och regissören Roger Blin. Han hade sett Beckett i salongen när man spelat Spöksonaten. Det brukade komma 15 åskådare och Beckett kom två gånger och var enkel att känna igen med sin skarpskurna magra profil och sina stora brillor.

Leave a Reply