Flirt

Äldreförsörjningsstöd

Twitter för ensamstående gifta människor reservmöten

Men ökningen sker i olika takt — och det är stora skillnader mellan olika grupper. Män som lever som gifta eller sambos lever till exempel sju år längre än ensamstående män. Kvinnor som lever sammanboende blir fyra år äldre än ensamstående, enligt nya siffror från SCB. Ungefär 30 procent av befolkningen som är äldre än 30 år i Sverige lever i ensamhushåll. Cirka 63 procent lever som gifta eller sammanboende. Övriga sju procent bor med kompisar eller syskon, är inneboende eller bor på en institution. Man tror att sammanboendet innebär bättre ekonomi samt mer socialt stöd, vilket i sin tur gynnar hälsoläget.

Publicerad:

Ensamhet — ett hot mot vår heja. Medicinsk vetenskap nummer 1, Medelåldern när man dör, det som tendera kallas för medellivslängden, ökar stadigt inom Sverige. År var medelåldern bland avlidna 84,7 år för kvinnor och 81,5 år för män. Under några år har det varit möjligt att komma utvecklingen av medellivslängd efter hur hane bor, så kallad hushållstyp. Tydligt är att sammanboende personer har högre medellivslängd än andra. Bland män har sammanboende sju extra levnadsår. Och sammanboende kvinns lever drygt fyra år längre ännu ensamstående kvinnor. Av alla födda inom Sverige som var 30 år samt äldre under var 63 procent sammanboende och 30 procent ensamstående.

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

Skattefria stipendier till den del som överstiger 3 kronor per månad Avtalsgruppsjukförsäkringar AGS för sjukfall före Beviljat bostadstillägg mot pensionärer Beviljat särskilt bostadstillägg Beviljat bostadsbidrag Arbetsinkomst och inkomst av eget affärsverksamhet räknas till den del den överstiger 24 kronor per år. Inkomsterna beräknas efter avdrag för skatt. Är du gifta räknas era inkomster ihop samt delas sedan lika mellan er.

Sök på sajten

Ordförklaring Skriv ut Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft fjuttig eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge ni bott i Sverige, men även ditt civilstånd. Om du har haft ett låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige eller jobbat endast ett fåtal år kommer du att få låg alternativt ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna äldrebidrag kommer då att bestå av både inkomstgrundad pension och garantipension. Garantipensionen ingår i den allmänna pensionen Den anhållan du lämnar in för att erhålla din allmänna pension gäller också förut garantipensionen, oberoende av hur gammal ni är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få främst från 65 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller bred 65 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare.

Leave a Reply