Flirt

Oberoende kvinnoforum: Koch-finansierad grupp försvarar bekämpningsmedel olja och tobaksindustrin

Sidor för att möta planering

Det gäller framför allt oss personer med omfattande funktionsnedsättningar som för vår överlevnad är beroende av andra människors praktiska insatser i det dagliga livet, exempelvis med uppstigning, påklädning, toalettbesök, duschning. Ju större vårt beroende är, desto självklarare tar sig omgivningen rätten att ha åsikter om vad vi behöver och desto mindre har vi som berörs att säga till om när det gäller hur vi vill leva våra liv och vilka samhällsinsatser vi behöver. Som resultat ser vi ofta lösningar och tjänster som Resultaten av lösningarna gör oss mer beroende av andra istället för oberoende. I de flesta länder tvingar uppenbara bristande materiella resurser in oss i en begränsad och ovärdig tillvaro, och gör oss beroende av omgivningens välvilja och välgörenhet.

To suppose in Swedish

Tankar kring kvinnor och funktionsnedsättning av Zohra Rajah I världen i stort, vare sig det handlar om affärer, vetenskap eller utbildning ses vi kvinnor allaredan som andra klassens medborgare. Men såsom kvinnor med funktionsnedsättning erfar vi ett dubbel diskriminering - först på bas av vår könstillhörighet, och sedan gällande grund av vår funktionsnedsättning. Diskrimineringen kan vara mycket grov och påverka all aspekter av våra liv: utbildning, finansiell ställning, äktenskap, familj och rehabilitering. Skolning Många kvinnor med funktionsnedsättning nekas avta rättigheter och samhället förlorar resurstillgång inom form av talang och kunskap gällande grund av de fördomar som råder. I många samhällen är det besvärligt att övertyga folk om att kvinns utan funktionsnedsättning behöver utbildning, för kvinns med funktionsnedsättning är det ännu värre. På grund av en traditionell betraktelsesätt på rollfördelning uppmuntras inte kvinnor tillsammans funktionsnedsättning att fortsätta sina studier fastän det faktum att de oftast plikt försörja sig själva.

Translations & Examples

Finansieras till stor del av höger stiftelser som driver klimatvetenskaplig förnekelse, IMF  började som ett försök att försvara genast Högsta domstolen och tidigare Monsanto-advokat Clarence Thomas när han inför sexuella trakasserier. År kom gruppens årlig gala inom Washington DC,  som firade IWF-styrelseledamot Kellyanne Conway som en kvinnamästare, sponsrades bruten kemi- och tobaksföretag. Finansiering av högermiljardärer och företag De flesta av dom kända givarna till Independent Women's Forum är män, som Lisa Graves rapporterat för Center for Media and Democracy. IWF har fått över 15 miljoner dollar från höger stiftelser som främjar avreglering och företagens fria tyglar, enligt uppgifter som samlats in av Greenpeace USA. IWF: s ledande bidragsgivare, tillsammans mer än 5 miljoner dollar inom donationer, är Donators Trust and Donors Capital Funds, hemliga mörka pengar -fonder kopplad till oljemoguler  Charles och David Koch. Dessa medel kanaliserar pengar av anonyma givare, inklusive företag, till tredjepartsgrupper som lobbyar för företagsintressen. Regissörer Emeritae innefattar Lynne V. Cheney, maka mot Dick Cheney och Kimberly O.

USA: s rätt att veta

Police met masked, armed men near the office of the French satirical newspaper, Charlie Hebdo, in Paris. Sweden condemns attack on French magazine Share Published onsdag 7 januari kl In a Tweet, Wallström called it a horrendous terror attack, adding Those responsible must be pursued. Free speech must be defended. Johannes Klenell, who works at the Swedish satirical magazine Galago, tells news agency TT, When something like this happens, it sets in motion tons of latent feelings of fear.

Sträva efter sanning och öppenhet för folkhälsan

Tillåts och vill män arbeta inom behandling och omsorg? Gamla könsroller och gammal syn på maskulinitet och femininitet förhindrar grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden. I debatten rörande jämställdhet, lika betalt för detsamma jobb, hamnar männen på kvinnodominerade arbetsplatser lite i skymundan. Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad är en horisontellt segregerad organisation med en majoritet av kvinns. En klar önskan från både medarbetare och ledning finns att öka andelen män inom vård och omsorg. Fördelarna med en jämställd organisation ses bruten samtliga men hur arbetet skall bedrivas för att uppnå denna önskan råder det större oklarhet om. Vård- samt omsorgsförvaltningen har genomfört en undersökning inom vilken tre jämställdhetsfrågor ingick. Som ett fördjupning av denna har vi använt oss av en kvalitativ studie förut att undersöka fenomenet.

Leave a Reply