Flirt

Extra allt! Därför är flerspråkiga friskare och smartare

Lär dig många kvinnor mitt blandad

ÅU Att språk och kön är intimt sammanbundna som fenomen är något vi språkvetare redan länge känt till, och vi börjar ha en allt mer nyanserad bild av hur de påverkar varandra. Faktumet att det finns olika kön påverkar förstås de olika språkens struktur, så att det till exempel finns könade pronomen som i svenskan eller så att titlar får könade ändelser som i tyskan. Men språket påverkar också hur vi tänker om kön. Idéer normaliseras i språket Naturalisering är en språklig process där en idé så småningom normaliseras genom att vi lär oss tala på ett sätt som bekräftar den, och med tiden blir det svårt att överhuvudtaget ifrågasätta den. Ett exempel på ett kraftigt naturaliserat koncept är binärt kön. Trots att idén är naturaliserad är den inte något självklart. Synen på könsindelning varierar i olika kulturer och har förändrats under historiens gång.

Dela artikeln

Språksociologi Det finns många olika varianter bruten det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas bruten många olika saker; bland annat bruten var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. Du använder säkert inte heller samma sorts tungomål i alla sammanhang. Hur du vill att andra ska uppfatta dig påverkar inte bara hur du beter dej, men också hur du använder ditt språk. Beroende på i vilket sällskap ni befinner dig kan ditt uttal, din ordböjning, dina ordval och din meningsuppbyggnad skilja sig.

Bloggstatistik

Google Plus One Minst varannan människa talar två eller flera språk i sin vardag. Och forskningen pekar åt att de dessutom är aningen smartare ännu resten. Så varför satsar inte plugget mer på alla som har mer än ett språk med sig hemifrån? Att tala flera språk är en bra sätt att höja sina värdepapper på partnermarknaden. När språkutbildningsföretaget Kaplan frågade sina, i sammanhanget något jäviga, studenter svarade 98 procent att de attraherades av människor som behärskar flera tungomål. Liknande siffror fick konkurrenten Rocket languages, där 79 procent tände på flerspråkighet. Nu är dessa undersökningar ingen rocket science direkt. Men de 79 procenten av Rocket languages svarspersoner var likväl rätt ute när de dessutom ansåg att den som talar flera tungomål är extra intelligent.

Leave a Reply