Flirt

Frågor & svar

En man ensam receptek

Interkulturellt Hemtjänst fungerar inte för en bekant. Hur kan vi få hjälp? Fråga : 94 år dam skickas mellan geriatriken och hemmet i 3 mån. Hon kan inte gå har kateter, fått blod.

När kan jag behöva bo någon annanstans?

Försåvitt du inte kan bo kvar hemma Om du inte kan bo innestående hemma Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Du kan behöva bo någon annanstans om det inte funkar att bo hemma. Din kommun är skyldig att hitta ett säker plats för dig att hem på. I varje kommun finns ett socialtjänst som ansvarar för att all får det stöd och skydd dom behöver. Socialtjänsten brukar kallas för soc. Du kan få hjälp av soc om du inte har ett tryggt hem. Eller om du behöver mer stöd än vad du kan erhålla hemma. När kan jag behöva hem någon annanstans? Det kan finnas annorlunda anledningar till att du inte kan bo hemma.

Katarina Taikon - HISTORIA - åk 7-9

Ställ din fråga här

Fasad samt därefter länge gömda hemligheter därtill lögner skapar en ödesdigert mall. Psykologisk thriller. Emedan han förlorar henne, mister han förståndet samt lever därefter bestämt samt hållet inom inbillningens värld. Finstämda skildringar bruten arm landsbygdsbefolkning.

Leave a Reply