Flirt

Viktiga datum

Dating efter situation inlämning hanteras ocap

Lön AGI och kontrolluppgifterna som fortfarande ska lämnas En av de mest aktuella lönefrågorna vid årsskiftet är hanteringen av AGI arbetsgivardeklaration på individnivå. Här listar vi de kontrolluppgifter som fortfarande måste lämnas in årsvis och delar med oss av några tips kring AGI. Den 1 januari infördes en lagändring om att alla arbetsgivare månadsvis ska redovisa utbetalda löner och avdragen skatt på individnivå till Skatteverket.

Viktigt att tänka på kring AGI

Ni kan ändra och lägga till ytterligare utbildningar senare. Genom att veta vad du ska plugga så kan vi föreslå relevanta kursböcker och studiematerial förut din utbildning. Sista steget kvar. Hurså vill du använda Studentapan?

Avkopplande Piano Musik, Musik för Stresshantering, Avkopplande Musik, Meditations, ☯2423

Leave a Reply