Dejting

International Tourism Management Programme

Möt par från andra länder genf

På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar emot både svenska och internationella studenter, och erbjuder därmed en mångkulturell läromiljö. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över. Läs mer om de internationella möjligheter du har på Linnéuniversitetet.

Leave a Reply