Dejting

Du har en besvärlig kollega/chef

Möt flickvänner på en skilja

Det räcker inte att prata om känslor. Terapeuten måste veta hur hen aktivt kan arbeta med känslor för att åstadkomma emotionella förändringar. Vid Emotionsfokuserad terapi uppnås förändring genom att klienten lär sig att identifiera, uppleva och skapa mening av sina emotioner. Metoden får nu en allt större spridning, skriver psykologerna Vegard Hanken och Daniel Sykes. Kunskap om känslor har fått en allt större plats i förståelsen av psykiska problem och vi vet alltmer om känslors betydelse vid behandling av psykiska svårigheter [1,2]. Inom Emotionsfokuserad terapi EFT utgår man från att våra känslor är avgörande för hur vi mår och att de ger oss information om våra grundläggande behov och mål. Metoden är utvecklad av psykologiprofessor Leslie Greenberg och kollegor. Effekten av EFT är väldokumenterad i flera RCT-studier, men det är genom sin forskning på terapiprocesser som den lämnat sitt mest betydelsefulla bidrag till psykoterapifältet [3,4].

Barns hjärna utvecklas långsamt

Detta val innebär att du inte tittar regionalt innehåll och viktig information såsom gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett redskap för uppläsning av text.

Primärt sidofält

Finns det besvärliga människor? Det finns en flertal böcker som handlar om hurdan man hanterar besvärliga människor. Vår vardagserfarenhet säger oss att det finns folk som har ett sätt att befinna som är mycket irriterande inte blott för en själv utan också förut många andra. Det som är obehagligt med att använda etiketter av ovannämnd slag är att de kan bedra oss till att stanna vid en konstaterande att någon är jobbig samt hopplös. Nöjer man sig med beskrivningar av personer som ett knippe besvärlig egenskaper så kan man bli blind för att alla dessa egenskaper inneha en bakgrund.

När och var ska jag söka vård?

Hedvig Montgomery har tagit frågan om det goda föräldraskapet på allvar. Både inom sin egen roll som trebarnsmor samt i sitt yrke som psykolog samt familjeterapeut. I över 20 år inneha föräldrar kommit till henne och pratat om sådant som är svårt samt har gått fel: Kampen med rutinerna hos de små barnen, eller svårigheten att nå fram till alla emotioner som ryms i en tonåring. Genast har Hedvig Montgomery gett ut flertal böcker i det som ska bliva en serie om barnuppfostran. Ifall ni gjort något fel på vägen — som de flesta av oss inneha — så har du fortfarande bra om tid att ställa till justera, säger hon. Det kan ju kännas som en klen tröst när ni kämpar med vinteroverallen på en trilskande 2-åring, förlorar tålamodet och börjar banna. Kanske ringer en liten klocka såsom säger att du nog gick mot överdrift.

Leave a Reply