Besvikelse

Vanliga frågor

Rum för ensamstående year

Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen. Läs mer om kakor. Det var när Elin pluggade till socionom som hon anmälde intresse till socialtjänsten i kommunen på studieorten. Efter ett antal intervjuer blev hon godkänd och fick snart en förfrågan om ett uppdrag.

Långsiktig effekt

Förbundet är positivt till assisterad befruktning förut ensamstående kvinnor, men tycker det är olyckligt att möjligheten att få ett sådan behandling varierar mellan landstingen. Läkarförbundet välkomnar, i sitt remissvar på betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOUförslaget att göra det möjligt för singel kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning på samma villkor som viga och sammanboende par. Men Läkarförbundet påpekar samtidigt att det är olyckligt att möjligheten till assisterad befruktning i praktiken är olika i olika delar bruten landet. I betänkandet anges det att det, precis som tidigare, är opp till varje landsting att besluta försåvitt hur mycket resurser som avsätts förut behandlingen och om behandlingen ska ingå i verksamheten eller om patienterna själva ska betala för den. Undertecknad delar inte förbundets åsikt i denna fråga. Det kan inte vara samhällets göromål att främja att personer av det ena könet skaffar barn utan det andras medverkan. Alla barn har ett biologisk mor och en far. Att i princip utesluta den ena bruten dessa ur barnets liv är fel mot detta barn.

SENASTE I MOTALA

Finns det någon åldersgräns för att bliva familjehem? Svar:  Nej, det finns ingen absolut åldersgräns men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 30 och 60 år. Placeringens längd samt barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets föräldrar. Kan hane bli familjehem om man är ensamstående? Svar:  Ja, det är möjligt.

Det röda envpsych2011.eu män sämre än kvinnor?

Leave a Reply