Besvikelse

Tysta och bortglömda

Hur intressera ensamstående datingwebbplatser

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 30 juni tillkallades samma dag justitierådet S. Söderlund att verkställa utredning rörande Kungl. Till sekreterare åt utredningsmannen förordnades samtidigt förste kanslisekre— teraren i handelsdepartementet G.

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet

Lär människan att fiska och hon behöver aldrig svälta! Bli månadsgivare! Touch Sarum som tillhört de allra fattigaste inom Kambodja har fått utbildning i hurdan man sparar och planerar sin hushållsekonomi. Nu har hon öppnat en fjuttig butik och kan försörja familjen — och hon har råd. Stöd Erikshjälpens långsiktiga arbete bland utsatta barn samt familjer du också. Din gåva är betydelsefull! Håll förkylningar borta Ny teknik kan hitta hjärt-, kärl- och lungsjukdomar Stöd till unga med cancer Skönhetstips!

Leave a Reply