Begäran

Så smittsamt är coronaviruset i lägenhetshus

Var Kan jag träffa fler mirrior

Lyssna Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. För evenemang som omfattas av ordningslagen finns särskilda deltagargränser beroende på var och hur evenemanget genomförs. Oavsett om det finns en deltagargräns eller inte kan Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömningar användas av arrangören. Underliggande innehåll: Checklista för evenemang och serveringsställen Rekommendation om riskbedömning För evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Grannen driver kennel i sin lägenhet – vad säger reglerna?

Dom nationella allmänna råden finns också gällande lättläst svenska Umgås bara i ett mindre krets Risken för att erhålla covid, och att sprida smittan fortsättningsvis, ökar ju fler personer du möte. Därför är det viktigt att hämma antalet möten och att hålla distans till andra. Det är också angeläget att vara observant på sjukdomssymtom samt vara beredd på att ställa in möten med andra människor. Umgås helst i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så avsevärt som möjligt. Ju färre som anhopa desto bättre.

Leave a Reply