Begäran

Mord på menyn : ett hundra recept med Johan Kristian Homan

Träffa en katolsk sjuksköterskor

Ta:ICeU som' spel! Då tillsattes I Nu senast har reklamen vid Erik Fagernäs som jobbat i Sverige och häller, på Brynäs, bekantar sig me f om t för N nya skild sektion inom Kraft för: rinken sålts. Inte mindre än ,idrottscent m där rinken kommer först. Men det fi IiS o kså p o er'. Närpesgänget vann. Rinken måste· flyttas och: t! Dels förstoras. E t rsom. Rinken skall placeras på flOns som är gammalt ocb beprövat utan vidare passar in i den ' byggnad där.

Funderingar kring skapande livet universum och allting

PailIard o. Fyra evangelister, fyra världar. Valmtine o. I bönens förgrårdar. Vallryist En bliin.

Envpsych2011.eu more

Publicerat av thefeatheredsnake Ansikts-och porträttstudierna i Aracanea, mitt fantasy-Konstantinopel,  fortsätter med ett futtig collage av makthavare där vi dessutom tar en titt på deras avancerade utstyrslar. Den bysantinska maktapparat som ligger till grund för den väldiga Kafkaistiska labyrint som protagonisterna stångar pannan blodig mot hade en mängd viktiga funktionärer. Aracaneas Eparch eller Prefekt, med sitt Signum Här har tidigare skrivits försåvitt den mäktige eparchendvs Konstantinopels prefekt alternativt ståthållare. Dennes makt sprang från att han samtidigt var chef för rättsapparaten, ordningsmakten i huvudstaden och alla korporationer och gillen. I Konstantinopel var hans inflytande överallt närvarande, nära undersåtarna. Skada det fanns ännu mäktigare ämbetshållare i den kejserliga riksförvaltningen.

Leave a Reply