Begäran

Swedish to English vocabulary list from Freedict

Ringflicka som letar efter upopulär

Introduktion till svenska upplagan Med bakgrund i IWW och amerikanska Socialistpartiet blev James P Cannon under talet en av det amerikanska kommunistpartiets främsta ledare. I samband med Kommunistiska Internationalens kongress fick han emellertid fatt i ett oppositionellt arbete av Leo Trotskij och började vid hemkomsten till New York att organisera en grupp i samklang med dennes programmatiska tankar. Till en början var det som hemlig fraktion inom partiet, men snart blev de uteslutna och fick sedan flera gånger även freda sig för direkta överfall. Den följande tiden som öppen fraktion till partiet skildras med många djupare aspekter till olika slags taktik inom arbetarrörelsen. Efter en rad skiftande öden tillsammans med strömningar med annat ursprung bildar de därpå år Socialist Workers Party, med några tusen medlemmar, och är samma år även med och bildar Fjärde Internationalen. Boken behandlar alltså främst rörelsens första tio år, ungefär som då en annan av Cannons böcker behandlar en lika lång tid med kommunistpartiet First Ten Years of American Communism, Den amerikanska kommunismens första tio årplus att båda böckerna förstås också har en rad tillbakablickar på rörelsens förhistoria. Den amerikanska trotskismens historia bygger på en föredragsserie som Cannon höll för en grupp personer som till stor del inte varit med från början, och ger en såväl initierad, detaljerad som personlig bild av vad som skedde. Boken är i original tillägnad Vincent R Dunne i Minneapolis vilken flera gånger nämns för viktiga insatser. Även en rad andra personer och omständigheter nämns, som i denna översättning belyses med kompletterande noter.

AppleInsider

Mig är säker på att om Tillander fått veta att Elvis släppte ett fjärt i Oklahoma skulle han hava åkt dit för att känna försåvitt det fanns något kvar av doften. Denna flit krossar en del illusioner. Som tonåring i mitten av talet trodde jag fortfarande på det såsom stod i tidningarna och berättelsen försåvitt den unge sångaren från Tupelo inom Mississippi var fascinerande och fick jag att vackla när det gällde grimas inställning till jazzens huvudpersoner som länge varit mina husgudar och till Tommy Steele. Inte ens det hus gällande Old Saltillo Road där Elvis föddes ligger där man påstår att det alltid legat. Det har flyttats tio meter på grund av rasrisk. Ej heller hade den gode, religiöse pojken svarta lekkamrater som blev bjudna gällande jordnötsmackor av mamma Grace. De hårda Jim Crow-lagarna om rasåtskillnad skulle hava förhindrat det även om Grace, kontra förmodan, skulle ha tänkt sig den välgörenheten.

Top-Rated Images

Fastsatt, eftersom det här faktiskt fortfarande är Star Trek, så styrs sexdriften självklart av något som mest är att likna vid ett livsfarligt sjukdomstillstånd. Sjukdomar är ju ett stående inslag inom den här tv-serien, sexualitet känner hane sig oftast lite mer obekväm före. Det är något i stil tillsammans att han skapar ett telepatiskt förbindelse till henne när han redan är, hur ska vi kalla det…. Alternativt faktiskt bara kvinnomisshandlare, rakt av. Pon Farr- överföringen drar sedan igång hennes klingonska gener som skapar en besynnerlig, och högst labil, version av det vulcanska parningstillståndet. Det här är en ganska bra exempel på hur Star Treks manusförfattare ofta handskas med sexuella inviter och knullande förutom när det gäller Kapten Kirk. Man gör det till en avvikelse, en anomali, hos de annars så behärskade och perfekta Starfleetmedlemmarna.

Leave a Reply