Begäran

Tullinge TP FK

Möt ungdomarna i klubben farmaceutiska

Alkohol, narkotika, doping och tobak Vi utgår ifrån Riksidrottsförbundets policy kring alkohol, narkotika, doping och tobak. Utgångspunkten är att vi vill erbjuda en trygg miljö för alla våra medlemar. Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, om alkoholens långvariga effekt, och om att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig. Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd. Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. Vi erbjuder tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

Tullinge TP FK

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas. Vi arbetar för gemenskap, kamratskap samt social fostran. Det är viktigt att vi hjälper våra barn och ungdomar att utvecklas i sitt idrottande kontra bättre hälsa och livskvalitet. Det är viktigt hur vi ledare agerar kontra våra barn och ungdomar då vi är deras förebilder också, så det gynnar deras utveckling. Då är det viktigt att vi i föreningen ej bara har Svenska Budo och kampsportsförbundets alkohol- o drogpolicy utan har vår egen. Den skall fungera som riktlinjer och stöd för vilka gemensamma bestämmelse som gäller för våra föreningsmedlemmar. Tillsammans anledning av detta har styrelsen ihop med föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande samt riktlinjer för Tobak, Alkohol, Narkotika samt Dopning. Syftet med policyn är att höja debutåldern för Tobak, alkohol.

Möt ungdomarna i internationella

Sponsorer:

Förut oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande såväl som i andra intressen. Hur vi som vuxna och anförare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. En led i detta arbete är att ha en gemensam drog- och mobbingpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar såsom riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter och föräldrar arbetat fram nedanstående policy avseende droger samt mobbing. Syftet är att klargöra Älmhults Badmintonklubbs ÄBMK ställningstagande och riktlinjer inom frågor som rör droger och mobbing och vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot den fastlagda policyn. Policyn ska vara känd bland ledare, medlemmar och föräldrar.

Så blir idrottsklubbar framgångsrika - Högskolan i Skövde

Nödsituation kontaktvägar Policy sexuella öv Sexuella kränkning är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller såsom en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens ämna. Sexuella övergrepp är oförenligt mot Vaksala sportklubbs värderingar Föreningens policy inriktar sig särskilt på skyddet av barn samt unga upp till 18 år. All barn och ungdomar har rätt att delta i klubbens verksamhet och utvecklas i en trygg miljö och mottagas med respekt.

Klubbpolicy - Malbas - Basket - IdrottOnline Klubb

Tullinge TP FK policy mot sexuella kränkning Definition av policy Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs kontra någon, inför någon eller som ett person får någon annan att begå, mot den utsatta personens vilja. Sexuella övergrepp är oförenligt med idrottsrörelsens värderingar. Den här policyn inriktar sig särskilt på skyddet av barn och ungdomar upp till 18 år. Alla avkomma och ungdomar har rätt att gympa och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Leave a Reply