Begäran

Välj region:

Lära känna blinda thailändsk

Lyssna Allt om ledarhundar En ledarhund är en specialdresserad hund som arbetar för att personer med grav synnedsättning eller blindhet lättare ska kunna ta sig fram. Basfakta om ledarhundar Ledarhunden är tränad att väja för hinder av olika slag, hitta stolpar och trappor med mera. En person som har en ledarhund kallas för ledarhundsförare. Tillsammans bildar ledarhunden och ledarhundsföraren ett ledarhundsekipage. Det är i första hand personen, inte hunden, som hittar till olika platser. Därför måste ledarhundsförare kunna orientera sig där de bor och arbetar.

Hitta snabbt

Dom flesta arbetade på Wärtsiläs fabrik samt alla kände alla, man var såsom en enda stor familj för det rådde de öppna dörrarnas tid. Allting var tryggt och bra. Folkskolan varenda rätt stor och Gun-Maj trivdes bra. Som tolvåring slutade hon för att gå i lärdomsskola i Tammerfors.

Leave a Reply