Begäran

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Enda tjej kön 20 sexchatt

Är jag kille eller tjej? Vad är könsidentitet? När borde jag veta säkert om jag är tjej eller kille eller något annat? Hänger sexuell läggning ihop med trans? Vad innebär en transprocess i Finland? Hur går det till steg-för-steg? Vad betyder juridiskt kön? Hur opereras transkönade?

Tidigt insatt behandling ger betydligt bättre prognos

Läs vår integritetspolicy här. Kan jag bliva gravid om min kille pullar mig och har sperma på fingrarna. Spermier kan väl inte överleva om de kommer ut i luften?

Trans betyder överskrida

Louise Frisén, docent, överläkare, barn- och ungdoms­psykiatriska konsult­enheten; institutio­nen för klinisk neuro­veten­skap. Tröja Söder, professor, överläkare, barn­endokrinolog, tema avkomma och kvinnosjukvård, patientflöde barn med hormonsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Per-Anders Ryde­lius, veteran professor, överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska konsultenheten; de båda sistnämnda institutionen för kvinnors och barns hälsa; samtliga Karolinska institutet samt Teamet för könsidentitetsutredningar av unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Under det senaste decenniet har antalet unga tillsammans könsdysfori som söker sjukvårdens insatser förut köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. Majoriteten bruten de barn vars könsdysfori förstärks inom samband med puberteten uppfyller diagnoskriterierna förut transsexualism och kan behandlas med pubertetsstoppande hormoner i syfte att undvika evolution av oönskade sekundära könskarakteristika. Tidigt bevandrad behandling underlättar möjligheten att framgångsrikt passera i det önskade könet och är förknippat med betydligt bättre prognos. Enligt gällande diagnossystem är detta en psykiatrisk diagnos, men det finns ett kumulativ motstånd mot att patologisera tankar samt frågeställningar kring könsidentitet [3]. Utredningen händer inom psykiatrisk verksamhet, där vi inom Sverige utgår från diagnostik enligt den amerikans­ka diagnosmanualen DSM [1].

Transsexuell

Vilket kön du själv känner dig såsom brukar kallas för könsidentitet. Det kan vara att du känner dig såsom kille, tjej, både och, eller ingenting av det. Könsidentiteten är inte förenad till vilken kropp du har utan till vilket kön du känner att du tillhör. Ibland används kön blott som ett annat ord för fortplantningsorgan.

Leave a Reply